III Międzypokoleniowy Rajd Nordic Walking

W sobotę 18 września nasza szkoła wzięła już po raz kolejny udział w III Międzypokoleniowym Rajdzie Nordic Walking. Pomimo deszczowej pogody nasza drużyna nie zawiodła i zdobyliśmy pierwsze miejsce w rywalizacji drużyn. Gratulujemy drużynie ZakrzewskiTEAM oraz innym drużynom.

 

Akcję krwiodawstwa - wrzesień 2021

Uczniowie naszej szkoły wiedzą dobrze, że krew ratuje życie. Dzisiaj kolejna grupa pełnoletnich uczniów oddała 11,25 litrów krwi. Kilku uczniów zarejestrowało się również jako dawcy szpiku. Akcję krwiodawstwa tradycyjnie zorganizowała pani Krystyna Wieczorkiewicz. Dziękujemy Wszystkim Honorowym Dawcom

Wizyta Pani Senator RP

24 sierpnia Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki wraz z Panią Maria Koc - Senator RP, Wicestarostą Markiem Ziędalskim oraz Radnymi Powiatowymi na czele z przewodniczącym Komisji EKS Krzysztofem Łapaczem oraz dyrektorem Wydziału EKS Starostwa Powiatowego w Garwolinie Justyną Maszkiewicz odwiedzili naszą szkołę przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022.

 1. Do budynku szkoły wchodź tylko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy Twoi domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Wchodząc do szkoły zasłoń usta i nos maseczką ochronną lub przyłbicą.
 3. Na terenie szkoły (korytarze, szatnia, sale lekcyjne, sale w PZP, internat) obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa, jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego
 4. Podczas przebywania na terenie szkoły obowiązują Cię ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce - dezynfekcja płynem znajdującym się przy wejściu), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Odmowa użycia płynu do dezynfekcji lub zasłonięcia ust i nosa, będzie skutkować zakazem wejścia na teren szkoły i w przypadku gdy jesteś niepełnoletni, natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie rodziców /prawnych opiekunów/.
 6. Możesz być poddany obowiązkowemu badaniu przesiewowemu, polegającemu na mierzeniu temperatury ciała.
 7. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek infekcji możesz mieć zaleconą dodatkową weryfikację stanu zdrowia i przebywanie w sali odosobnienia do czasu przybycia odpowiednich służb. Dalsze postępowanie w sprawie leży wyłącznie w gestii Dyrektora Szkoły lub osoby przez niego upoważnionej.
 8. Poruszaj się po szkole stosując się do zakazów i nakazów umieszczonych na tablicach. Na terenie szkoły mogą być wyznaczone sektory z ograniczonym wejściem i przebywaniem.
 9. Nie gromadź się w grupach na korytarzach, w toaletach, podczas przerw, przed i po zajęciach. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
 10. Książki i inne materiały oddane do biblioteki mogą być wypożyczone uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny. Przy wypożyczaniu książek obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
 11. Przed spożyciem posiłku umyj ręce ciepłą wodą z mydłem lub/i zdezynfekuj dostępnym płynem dezynfekcyjnym.
 12. Wychowanie fizyczne będzie realizowane jak najczęściej na otwartej przestrzeni. Zawsze bądź przygotowany na zajęcia na powietrzu. Stosuj się do nakazów nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie bezpiecznego przygotowania się do zajęć i postępowania po zajęciach.
 13. W trakcie lekcji korzystaj z własnych przyborów i podręczników. Nie wymieniaj się z innymi.
 14. Nie zabieraj ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 15. Zajmuj w sali lekcyjnej to samo miejsce.
 16. W razie konieczności realizacji kształcenia wyłącznie zdalnego otrzymasz informację dotyczącą tego kształcenia oraz możliwość konsultacji z nauczycielami.
 17. Bądź obecny na lekcji on-line wg planu. Jeżeli to niemożliwe zgłoś ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, a w razie nieobecności zgłoś wychowawcy powód nieobecności.
Logo szkoły

W związku z przygotowaniami do obchodów Jubileuszu 80-lecia ZSP w Żelechowie, 60-lecia Technikum Geodezyjnego w Żelechowie oraz 35-lecia nadania szkole imienia Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego chcielibyśmy zaprosić absolwentów do udziału w uroczystości. W związku z tym prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety osoby, które chciałyby przybyć na jubileusz do naszej szkoły.

Link do ankiety

Jeśli w ankiecie podasz swój adres poczty elektronicznej (mail) wyślemy Ci zaproszenie wraz ze szczegółowym programem uroczystości, które odbędą się 20 listopada 2021 roku.