Dnia 6.02.2020 r nasi uczniowie wraz z opiekunami brali udział w balu choinkowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baczkowie.

 

Chociaż od pierwszego września pierwszoklasiści byli uczniami naszej szkoły to dopiero dziś po złożeniu roty przysięgi stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. 

Po zakończeniu I semestru nauki potrzebny jest wypoczynek. Klasa pierwsza technikum hotelarstwa i technikum geodezyjnego na lodowisku w Siedlcach.

30 stycznia br wolontariusze Szkolnego Koła Caritas nr 107, 31 i PZC  wraz z opiekunami udali się  z wizytą do wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Adamowie.

"Bitwa na drobiowe smaki" to konkurs kulinarny, w którym uczestniczyli uczniowie klasy drugiej technikum żywienia

W dn. 30 stycznia 2020r. odbyły się w Sobolewie Powiatowe Igrzyska Szkół Ponadpodstawowych w piłce nożnej halowej dziewcząt .

Dnia 29 stycznia 2020 r. uczniowie klas pierwszych Technikum Hotelarskiego w ramach prowadzonej współpracy z Hotelem Talaria Resort&Spa