Klasa 1 TG4 w terenie w celu odszukiwania punktów osnowy geodezyjnej

W dniach 24-25 października 2019 r. odbył się po raz kolejny w naszej szkole etap szkolny XLII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

W dniu 4 listopada w budynku Filharmonii Białostockiej odbył się finał krajowy konkursu „100 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego”.

Jesień, to dobry czas na wizytę w naszym zaprzyjaźnionym hotelu Talaria Resort & SPA w Trojanowi. 28 i 30 października klasy pierwsze Technikum Hotelarstwa  odwiedziły ten obiekt.

Od czerwca 2019 Caritas Polska, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Morena z Gdańska, realizuje ogólnopolski projekt „Czas na młodzież 2019”

"Twoja krew - życie dla wielu" - po raz kolejny Nasi uczniowie uczestniczyli w akcji honorowego krwiodawstwa, było bardzo wielu chętnych.

22 października 2019 r. uczniowie ZSP w Żelechowie wzięli udział w szkoleniu w ramach programu Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich przeprowadzonym przez KGW ze Starego Kębłowa.