Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych

26 września odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych. 

Wycieczka rowerowa do Muzeum H. Sienkiewicza

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Kopiec Sienkiewicza oraz grób matki pisarza w Okrzei zobaczyli uczniowie ZSP Żelechów podczas dzisiejszej wycieczki rowerowej

Zajęcia terenowe klasa 1 TG

Pierwsze koty za płoty nasi najmłodsi geodeci mieli pierwsze starcie  z terenem  i ze sprzętem.

Narodowe Czytanie 2023

W tym roku zostaliśmy zaszczyceni organizacją Narodowego Czytania, które odbyło się dnia 11 września na żelechowskim rynku. Odczytano fragment powieści E. Orzeszkowej ,, Nad Niemnem.

W wyniku naboru partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027,
Priorytet VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu,
Działanie 7.2 (CP4.F) Wzmocnienie kompetencji uczniów, Wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach kompleksowych programów rozwojowych

dokonanego przez: Powiat Garwoliński, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin reprezentowany przez Pana Jacka Mucha Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych in. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie na podstawie Uchwały nr 1415/195/2023 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 19.07.2023 r. naboru ogłoszonego dnia 21 lipca 2023 złożone zostały oferty:

  1. SYNTEA S.A.
  2. Fundacja SYNERGIUM
  3. Fundacja Kuźnia Talentów
  4. Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA

W wyniku oceny złożonych ofert wybrano ofertę następującego podmiotu, który uzyskał najwyższą punktację:

FUNDACJA SYNERGIUM

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Działanie FEMA.07.02 Wzmocnienie kompetencji uczniów.


Nabór partnera/partnerów prowadzony jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. poz. 1079).