Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

rekrutacja2020

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie
ogłasza zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 zamierzamy utworzyć osiem klas pierwszych

Technikum:

 

Językiem podstawowym we wszystkich klasach jest język angielski. Drugi język obcy do wyboru: francuski, niemiecki lub rosyjski

 

Szkoła Branżowa I Stopnia:

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński. Nauka trwa pięć lat w technikum lub trzy lata w szkole branżowej I stopnia. W Zespole funkcjonuje Rada Rodziców. Rodzice wnoszą dobrowolną opłatę na Radę Rodziców.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach 8–15 lub telefonicznie (025) 75 41 169.