OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym – ofertowym
na sprzedaż maszyn i urządzeń
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego
w Żelechowie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń