harmonogram wywiadowek

W dniu 21.09 o godz. 15:30 - spotkanie Dyrektora Szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych (sala gimnastyczna)

Kierownik Internatu zaprasza rodziców uczniów /zwłaszcza kl. 1/ mieszkających w internacie na rozmowy indywidualne do internatu. Jeśli ktoś ma jakieś pytania związane z pobytem dziecka w internacie, chętnie udzielimy wszystkich informacji.

Nauczyciele przedmiotów ogólnych dyżurują na korytarzu I piętra

Nauczyciele przedmiotów zawodowych dyżurują na korytarzu II piętra

Klasy maturalne mają wywiadówkę dn. 28.IX. 22r. o godz. 17:00 , a potem zebranie studniówkowe (około 17:30).

Zebranie Szkolnej Rady Rodziców odbędzie się 3 października o godz. 16.00 w świetlicy szkolnej.