Fantastyczny świat ballad
w Powiatowym Centrum Kultury i Promocji w Miętnym,
czyli NARODOWE CZYTANIE.

Już po raz jedenasty uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie wzięli udział w Narodowym Czytaniu - akcji społecznej zainicjowanej w roku 2012 przez ówczesnego Prezydenta RP, propagującej znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie.
Park otaczający XVII-wieczny dwór w Miętnem był idealnym plenerem do lektury, „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, w której uczestniczyli uczniowie i nauczyciele, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie, przedstawiciele innych instytucji powiatowych oraz starosta Mirosław Walicki, wicestarosta Marek Ziędalski, przewodniczący komisji edukacji, kultury i sportu Rady Powiatu Garwolińskiego Krzysztof Łapacz i dyrektor wydziału edukacji starostwa powiatowego Justyna Maszkiewicz.
Zaprezentowano 12 utworów z tomiku „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza,
a przedstawiciele naszej szkolnej społeczności mogli przeczytać jedną z najbardziej znanych i najbardziej emocjonujących ballad polskiego wieszcza pt. „Lilije”.
Krzysztof Dadas z klasy 4 Technikum Żywienia wcielił się w rolę narratora, wspaniale budując mroczny nastrój miejsca akcji, ale także udzielał moralnych pouczeń jako Pustelnik.
Frenetyczną osobowość zbrodniczej żony siejącej tytułowe lilie na grobie zamordowanego męża doskonale oddała Natalia Lis z klasy 4 Technikum Rachunkowości, przykuwając uwagę słuchaczy.
Jakub Kościanek z klasy 4 Technikum Geodezyjnego użyczył głosu dwóm braciom męża, przyczyniając się do lepszego zrozumienia i przeżycia przedstawianej historii.
Opowieść osiągnęła swój kulminacyjny dramatyczny moment, gdy na scenę przez bohaterów ballady została wezwana zjawa i przemówiła głosem zza grobu, wymierzając wszystkim surową karę. W tym fragmencie odczytywanego utworu uczniów wsparł pan Adam Kalata. Całość przygotowała i wyreżyserowała Dorota Znamirowska – Kalata.
Występy wszystkich uczestników były nagradzane solidnymi brawami.
Uczestnicy Narodowego Czytania, które patronatem honorowym objęła Para Prezydencka otrzymali od organizatorów egzemplarze „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza z okolicznościowym stemplem przygotowanym na tę okoliczność. Po uczcie duchowej, w czasie miłego poczęstunku przekazywano sobie wrażenia z odbioru poezji Adama Mickiewicza. Uczestnicy rozstali się z myślą o spotkaniu przy kolejnym Narodowym Czytaniu, tym razem obszernego dzieła Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Taką formę popularyzacji czytelnictwa można uznać za przyjemną i pożyteczną.