Kolejny rok trwała akcja charytatywna w naszej szkole ,polegająca na zbieraniu plastikowych nakrętek i przekazywaniu ich Natalce chorej na zespół Retta. Nakrętki, które wydają się być bezwartościowe pomagają zdobywać środki na leczenie i rehabilitację. Dzięki temu Natalka ma nowe sprzęty rehabilitacyjne, które ułatwiają jej codzienną trudną walkę z chorobą.
Dziękujemy bardzo wszystkim , którzy wzięli udział w tym szczytnym celu ,za dobroć i chęć pomocy .
Koordynator akcji: Agnieszka Wałachowska