W dniach 28 marca – 1 kwietnia 2022r. 12 uczniów z klas trzecich Technikum Geodezyjnego, Informatycznego i Mechanicznego w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ukończyło „Kurs BVLOS w ramach Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-05 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej” z użyciem bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej mniejszej niż 4 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego.


Zdobyli wiedzę oraz praktyczne umiejętności i zostali pilotami dronów zgodnie z najnowszymi przepisami europejskimi oraz programem szkolenia zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.