W dniu 20 grudnia dzięki uprzejmości pana Posła Grzegorza Woźniaka uczniowie z naszej szkoły mogli zwiedzić budynek Sejmu RP.

Pan Poseł przedstawił nam pracę parlamentu oraz opowiedział o działaniach, jakie podejmuję dla naszego regionu, uczniowie pytali o różne kwestie dotyczące pracy w Sejmie, które omawiają na lekcjach WOS w szkole. Zwiedziliśmy najciekawsze miejsca parlamentu, a następnie zostaliśmy zaproszeni przez pana Posła na obiad. Po opuszczeniu budynku Sejmu udaliśmy się do kina na film.