Wykaz dni dodatkowo wolnych w roku szkolnym 2021/2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych - Technikum

 • 22 grudnia
 • 7 stycznia
 • 10 stycznia
 • 11 stycznia
 • 4 maj
 • 5 maj
 • 6 maj
 • 17 czerwca
 • 20 czerwca
 • 21 czerwca

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – Szkoła Branżowa 1 Stopnia

 • 11 stycznia
 • 4 maj
 • 5 maj
 • 6 maj
 • 17 czerwca
 • 21 czerwca