Jak każdego roku w maju i czerwcu, odbywają się terenowe ćwiczenia geodezyjne.

Uczniowie podczas ćwiczeń doskonalą umiejętności obsługi nowoczesnych tachimetrów, niwelatorów samopoziomujących i kodowych. Wiedzę teoretyczną zdobytą podczas zajęć lekcyjnych przekładają na umiejętności praktyczne.