Przewodnicząca -Bryzek Karolina kl 3 TŻ

Zastępca-Bany Dawid kl. 2TG4

Skarbnik-Kucharski Kacper kl. 2TH4

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. Jolanta Wojtasik