Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie
ogłasza zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 zamierzamy utworzyć osiem klas pierwszych

Technikum:

  • Technik Geodeta: z rozszerzonym programem matematyki, geografii lub fizyki
  • Technik Hotelarstwa: z rozszerzonym programem geografii, j. angielskiego
  • Technik Informatyk: z rozszerzonym programem matematyki, fizyki
  • Technik Mechanik: z rozszerzonym programem geografii, fizyki
  • Technik Rachunkowości: z rozszerzonym programem matematyki, geografii
  • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych: z rozszerzonym programem j. angielskiego, biologii

 

Językiem podstawowym we wszystkich klasach jest język angielski. Drugi język obcy do wyboru: francuski, niemiecki lub rosyjski

 

Szkoła Branżowa I Stopnia:

  • Mechanik Pojazdów Samochodowych: Zajęcia praktyczne - Pracowni Szkolenia Praktycznego przy ZSP w Żelechowie
  • Oddział Wielozawodowy: Zajęcia praktyczne indywidualnie u pracodawców; Kurs zawodowy (4 tyg. w każdej klasie)

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński. Nauka trwa pięć lat w technikum lub trzy lata w szkole branżowej I stopnia. W Zespole funkcjonuje Rada Rodziców. Rodzice wnoszą dobrowolną opłatę na Radę Rodziców.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach 8–15 lub telefonicznie (025) 75 41 169.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

rekrutacja2020