W sobotę 28 września odbył się Rajd Rowerowy dookoła Gminy Żelechów „Cudze chwalicie, swego nie znacie” zorganizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie, Towarzystwo Historyczne Żelechów i Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie.

Celem rajdu było propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez indywidualne uczestnictwo w turystyce rowerowej, promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych gminy Żelechów, propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się rowerzystów w ruchu drogowym oraz integracja społeczności lokalnej. Rajd przebiegał trasą: Żelechów - Gózdek - Łomnica - Stary Goniwilk - Nowy Goniwilk - Piastów - Gąsiory - Władysławów - Stefanów - Nowy Kębłów - Żelechów. Na trasie rajdu znajdowało się kilkanaście miejsc o znaczeniu historycznym lub krajobrazowym, o których opowiadał członek Towarzystwa Historycznego Jan Zduńczyk. Na zakończenie trasy rowerzyści udali się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na ciepły posiłek ufundowany przez Gminę Żelechów, a przygotowany przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie oraz pracowników MGOK.