Nasi pełnoletni uczniowie w każdym roku uczestniczą w akcjach honorowego krwiodawstwa.
Dziękujemy Wam za ten cenny dar.

Podziękowania za udział w XVI edycji ogólnopolskiego turnieju "Młoda Krew Ratuje Życie" 2020