30 stycznia br wolontariusze Szkolnego Koła Caritas nr 107, 31 i PZC  wraz z opiekunami udali się  z wizytą do wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Adamowie. Wolontariusze zostali serdecznie przyjęci przez wychowawców i podopiecznych placówki. Dzieci obdarowano pluszakami i słodyczami. Były rozmowy, zabawy, tańce. Nie zabrakło również kolędowania. Dziękujemy za miło spędzony czas.