Klasa 1 TG4 w terenie w celu odszukiwania punktów osnowy geodezyjnej