22 października 2019 r. uczniowie ZSP w Żelechowie wzięli udział w szkoleniu w ramach programu Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich przeprowadzonym przez KGW ze Starego Kębłowa.