Wizyta Pani Senator RP

24 sierpnia Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki wraz z Panią Maria Koc - Senator RP, Wicestarostą Markiem Ziędalskim oraz Radnymi Powiatowymi na czele z przewodniczącym Komisji EKS Krzysztofem Łapaczem oraz dyrektorem Wydziału EKS Starostwa Powiatowego w Garwolinie Justyną Maszkiewicz odwiedzili naszą szkołę przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022.

 1. Do budynku szkoły wchodź tylko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy Twoi domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Wchodząc do szkoły zasłoń usta i nos maseczką ochronną lub przyłbicą.
 3. Na terenie szkoły (korytarze, szatnia, sale lekcyjne, sale w PZP, internat) obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa, jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego
 4. Podczas przebywania na terenie szkoły obowiązują Cię ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce - dezynfekcja płynem znajdującym się przy wejściu), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Odmowa użycia płynu do dezynfekcji lub zasłonięcia ust i nosa, będzie skutkować zakazem wejścia na teren szkoły i w przypadku gdy jesteś niepełnoletni, natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie rodziców /prawnych opiekunów/.
 6. Możesz być poddany obowiązkowemu badaniu przesiewowemu, polegającemu na mierzeniu temperatury ciała.
 7. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek infekcji możesz mieć zaleconą dodatkową weryfikację stanu zdrowia i przebywanie w sali odosobnienia do czasu przybycia odpowiednich służb. Dalsze postępowanie w sprawie leży wyłącznie w gestii Dyrektora Szkoły lub osoby przez niego upoważnionej.
 8. Poruszaj się po szkole stosując się do zakazów i nakazów umieszczonych na tablicach. Na terenie szkoły mogą być wyznaczone sektory z ograniczonym wejściem i przebywaniem.
 9. Nie gromadź się w grupach na korytarzach, w toaletach, podczas przerw, przed i po zajęciach. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
 10. Książki i inne materiały oddane do biblioteki mogą być wypożyczone uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny. Przy wypożyczaniu książek obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
 11. Przed spożyciem posiłku umyj ręce ciepłą wodą z mydłem lub/i zdezynfekuj dostępnym płynem dezynfekcyjnym.
 12. Wychowanie fizyczne będzie realizowane jak najczęściej na otwartej przestrzeni. Zawsze bądź przygotowany na zajęcia na powietrzu. Stosuj się do nakazów nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie bezpiecznego przygotowania się do zajęć i postępowania po zajęciach.
 13. W trakcie lekcji korzystaj z własnych przyborów i podręczników. Nie wymieniaj się z innymi.
 14. Nie zabieraj ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 15. Zajmuj w sali lekcyjnej to samo miejsce.
 16. W razie konieczności realizacji kształcenia wyłącznie zdalnego otrzymasz informację dotyczącą tego kształcenia oraz możliwość konsultacji z nauczycielami.
 17. Bądź obecny na lekcji on-line wg planu. Jeżeli to niemożliwe zgłoś ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, a w razie nieobecności zgłoś wychowawcy powód nieobecności.
„Szkoła, kadra, uczniowie, rynek- układ połączony” - 12.06-19.06

Projekt "Szkoła, kadra, uczniowie, rynek- układ połączony" realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie od 01.10.2020 do 30.09.2021. Projekt realizowany jest w ramach programu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia terenowe z geografii

W dniu 17 czerwca br. uczniowie z klasy IITR5 wzięli udział w zajęciach terenowych z geografii w Żelechowie.