W dniach 25-26 września 2020r. odbyła się Ogólnopolska Zbiórka Żywności pod hasłem „Tak. Pomagam!”organizowana przez Caritas Polska.

24 września korzystając z pięknej, słonecznej pogody, wybraliśmy się na wycieczkę rowerową do Okrzei i Woli Okrzejskiej śladami noblisty Henryka Sienkiewicza.

Akcja honorowego krwiodawstwa na stałe wpisała się do kalendarza naszej szkoły. Dzisiaj nasi uczniowie oddali ponad 12 litrów krwi

Za nami już pierwsze zajęcia terenowe

W tym roku troszkę skromniej i zamaskowani, ale rozpoczęliśmy rok szkolny.

 1. Do budynku szkoły wchodź tylko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy Twoi domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Wchodząc do szkoły zasłoń usta i nos maseczką ochronną lub przyłbicą.
 3. Na terenie szkoły (korytarze, szatnia, sale lekcyjne, sale w PZP, internat) obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa, jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego
 4. Podczas przebywania na terenie szkoły obowiązują Cię ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce - dezynfekcja płynem znajdującym się przy wejściu), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Odmowa użycia płynu do dezynfekcji lub zasłonięcia ust i nosa, będzie skutkować zakazem wejścia na teren szkoły i w przypadku gdy jesteś niepełnoletni, natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie rodziców /prawnych opiekunów/.
 6. Możesz być poddany obowiązkowemu badaniu przesiewowemu, polegającemu na mierzeniu temperatury ciała.
 7. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek infekcji możesz mieć zaleconą dodatkową weryfikację stanu zdrowia i przebywanie w sali odosobnienia do czasu przybycia odpowiednich służb. Dalsze postępowanie w sprawie leży wyłącznie w gestii Dyrektora Szkoły lub osoby przez niego upoważnionej.
 8. Poruszaj się po szkole stosując się do zakazów i nakazów umieszczonych na tablicach. Na terenie szkoły mogą być wyznaczone sektory z ograniczonym wejściem i przebywaniem.
 9. Nie gromadź się w grupach na korytarzach, w toaletach, podczas przerw, przed i po zajęciach. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
 10. Książki i inne materiały oddane do biblioteki mogą być wypożyczone uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny. Przy wypożyczaniu książek obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
 11. Przed spożyciem posiłku umyj ręce ciepłą wodą z mydłem lub/i zdezynfekuj dostępnym płynem dezynfekcyjnym.
 12. Wychowanie fizyczne będzie realizowane jak najczęściej na otwartej przestrzeni. Zawsze bądź przygotowany na zajęcia na powietrzu. Stosuj się do nakazów nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie bezpiecznego przygotowania się do zajęć i postępowania po zajęciach.
 13. W trakcie lekcji korzystaj z własnych przyborów i podręczników. Nie wymieniaj się z innymi.
 14. Nie zabieraj ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 15. Zajmuj w sali lekcyjnej to samo miejsce.
 16. W razie konieczności realizacji kształcenia wyłącznie zdalnego otrzymasz informację dotyczącą tego kształcenia oraz możliwość konsultacji z nauczycielami.
 17. Bądź obecny na lekcji on-line wg planu. Jeżeli to niemożliwe zgłoś ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, a w razie nieobecności zgłoś wychowawcy powód nieobecności.

1 września 2020 roku odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego według przygotowanego harmonogramu. Na terenie szkoły prosimy o zakrywanie ust i nosa maseczką/przyłbicą oraz stosowanie się do ogólnych wymogów bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii.
8.00 – Msza Święta w kościele parafialnym z udziałem pocztu sztandarowego.
9.15 – spotkanie uczniów klas II ,III, IV z wychowawcami w salach lekcyjnych wg. podanego planu. Przypominamy o obowiązku posiadania maseczki i dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.
9.30 – spotkanie uczniów klas I z dyrekcją szkoły i wychowawcami na sali gimnastycznej. Na teren szkoły wchodzimy wejściem od boiska.

Plan wejścia do szkoły 1 września 2020 r.

Na teren szkoły wchodzimy 3 wejściami:
• wejście A – główne wejście do szkoły.
• wejście B – wejście od parkingu przy kotłowni
• wejście C – wejście od boiska (sala gimnastyczna)

Lp.

Klasa

Wychowawca

Sala

Wejście

1

1TG/TR

Klasy po szkole podstawowej

Beata Długaszek

Świetlica

C

2

1 TI/TM

Anna Koźlak

52

C

3

1 TH/TŻ

Agnieszka Wałachowska

Sala gim.

C

4

1 wz/mps

Andrzej Sochacki

53

C

5

2 TG/TH

Agnieszka Sztelmach

Biblioteka

A

6

2 TM/TR

Beata Dudek

35

A

7

2 TI

Wioletta Majek

A2 (łącznik)

A

8

2 TŻ

Adam Kalata

38

B

9

2 wz/mps

Mirosław Jurzysta

AF2 (łącznik)

A

10

2 TG/TE

klasy po gimnazjum

Edyta Odziemczyk

Świetlica A

A

11

2 TI/TM

Agnieszka Jędrych

A1 (łącznik)

A

12

2 TH

Grzegorz Szymczak

20

B

13

2 TŻ

Wioletta Szymaniuk

60

B

14

2 wz/mps

Urszula Kruszewska

49

A

15

3 TG/TE

Małgorzata Zagórska

59

B

16

3 TI

Dorota Znamirowska-Kalata

39

B

17

3 TM/TH

Sylwia Zatyka

34

A

18

3 TŻ

Ewa Biernacka

57

B

19

3 mps

Grzegorz Bienias

41

B

20

3 wz

Iwona Tomasiewicz-Kwas

33

A

21

4 TG/TE

Hanna Szaniawska

55

B

22

4 TI

Jolanta Wojtasik

N/R1 (łącznik)

A

23

4 TM/TH

Tomasz Odziemczyk

Świetlica B

A

24

4 TŻ

Katarzyna Dębińska

30

A

Miło nam poinformować, że w tym roku 77,22% naszych maturzystów zdało maturę! Jest to bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę, że zdawalność dla techników w kraju wynosi 62,20%. Nasi maturzyści pomimo pandemii i stresu związanego z dłuższym oczekiwaniem na egzamin uzyskali bardzo dobre wyniki. Gratulujemy serdecznie!