Kurs VLOS

W dniach 11-13 października 2021r. 12 uczniów z klas trzecich Technikum Geodezyjnego ukończyło Kurs VLOS w ramach Krajowego Scenariusza Standardowego
NSTS-01

Wycieczka do Warszawy

Integracja oraz zapoznanie się z historią rozwoju motoryzacji i dziełem o. Maksymiliana Marii Kolbego

Kurs "System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych terenowych”

W dniach 8 - 9 października 2021 roku 20 uczniów naszego Technikum Geodezyjnego w trakcie kursu „System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskiwaniem
i przetwarzaniem danych terenowych” zdobyło kompetencje umożliwiające wykorzystywanie systemów GIS w przyszłej pracy zawodowej.

Spotkanie integracyjne klasy 2TG, 2TR, 2TH, 2TżiUG

7 października bieżącego roku, klasy drugie technikum geodezyjnego, rachunkowości, hotelarstwa oraz żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyły w kolejnym już spotkaniu integracyjnym,

Europejski Dzień Języków

Uczenie się innego języka jest nie tylko uczeniem się innych słów na te same rzeczy, ale także uczeniem się innego sposób myślenia o rzeczach,.‒ Flora Lewis

W ubiegłym tygodniu w naszej szkole odbył się Europejski Dzień Języków Obcych.

Wycieczka klasy 2TG, 2TR, 2TH, 2 TŻiUG

Pod koniec września uczniowie z klas drugich technikum geodezyjnego, rachunkowości, hotelarstwa oraz żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w wycieczce INTEGRACYJNEJ do Siedlec.

Praktyki w Resorcie & Spa Talaria

Doskonalenie swoich umiejętności podczas praktyk zawodowych uczniów klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Resorcie & Spa Talaria

Obchody DNIA CHŁOPAKA

Choć Dzień Chłopaka nie ma zbyt długiej tradycji, a jego geneza i historia nie są do końca jasne, to wiadomo, że obchody jego zapoczątkowano na wyspach Trinidad i Tobago w 1999r.